MFP logo

top-projekt

Humánreaktor

infoblokk pageEFOP-1.5.3-16-2017-00100

szentkatalin-cimer.png

Falutörténet

Szentkatalin

Az első okleveles említés 1542 - ből való Zenth Catherina alakban, amely a középkori templom védőszentjének az emlékét őrzi. Feltehetően ez a hely a Pusztaszentegyház dülőben keresendő, amely a mai falu központjától 1.5, km -re található. Nyilvántartott régészeti érdekű lelőhely. A török hódoltság alatt is folyamatosan lakott helység. Sorsa hosszú ideig ismeretlen. A Hamuház és a Szénégető gödör jelölés arra utal, hogy a XVIII: században fahamu -és faszénégetők műhelyei működtek ehelyütt.  A vezetéknevek alapján magyar nemzetiségű falu.

Lipót császár 1703. ápr. 19 - én, Bécsben kelt okiratában kétszer is Szent Katalina néven szerepel a hely. Még ma is sokan így nevezik. 1898 - ban a belügyminiszter a Katalina nevet Katalin alakban állapította meg, annak ellenére, hogy a község kérte a Katalina meghagyását. Szent Katalinban a szűz és vértanú tiszteletére épült templomnak 1721- ben még láthatók a romjai, 1756 - ban már nem.

A német lakosok 1750 után települtek be és számuk az első világháborúig növekedett, de arányszámuk nem haladta meg a magyart. Ekkor az uraság a Petrovszky család, majd a Puchnerek örökölték. Az iskola alapítója és alapításának éve nem ismert, de 1810- ben már állott. Az iskola államosítása, majd körzetesítése után 1978 - ban szűnt meg helyben a tanítás. Szentkatalin és Karácodfa külön önálló tanácsot hoztak létre 1950 - ben , majd 1962 - ben csatlakoztak a Hetvehely Községi Tanácshoz.

Karácodfa

Először 1554 - ben említik Karácosfalva néven. Az előtagban feltehetően a délszláv Karac személynév rejlik. Nemesek faluja, akik kiváltságos helyzetben voltak és csak hadiszolgálatot teljesítettek. A török idők után a Meltzer család, majd gr. Majláth György királyi személynök tulajdona. A török hódoltság alatt részben elnéptelenedett majd 1724 után főleg magyar családok kezdtek letelepedni, de szerbhorvát lakosai is voltak. Római katolikus temploma 1898 - ban épült. melynek harangtornyát 1972- ben bontották le. A gyermekek Szentkatalinba jártak közös római katolikus népiskolába tanulni. 1978-óta tartozik Szentkatalinhoz.