Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A szerv közérdekű adat felhasználására, hasznosítására vonatkozóan nem rendelkezik szerződéssel, adat újrahasznosítása nem zajlik.