A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2021. évben

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2020. évben

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2019. évben

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2018. évben

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2017. évben

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2016. évben