Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

Sportpark pályázat

Elkészült a Szentkatalin hrsz. 3. alatt a „Street Workout” sportpark

2021. augusztusában adta át a kivitelező R-Optimum Kft. az Önkormányzat számára Szentkatalin szabadtéri sportparkját, mely a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program jóvoltából valósulhatott meg. Az Önkormányzat sikeres pályázata eredményeként egy 40 m2 alapterületű „A” típusú sportpark került kialakításra. A beruházó Nemzeti Sportközpontok által megvalósított létesítmény ingyenesen került az önkormányzat tulajdonába és kezelésébe.

Az eszközök használati útmutatója itt elérhető

 Kapcsolódó Dokumentumok

 

 

Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés című pályázat

Szentkatalin Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés című pályázat által 14.899.799 Ft támogatásban részesült

Támogató okirat: 3202012262
Projekt azonosítója: 3087317205

Támogatói okirat