MFP logo

top-projekt

Humánreaktor

infoblokk pageEFOP-1.5.3-16-2017-00100

szentkatalin-cimer.png

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításáról

Otthonfelújítási támogatás igényléséhez

Kérelmező adatai: (kötelező kitölteni)

Név: ____________________________________________________________

Születési hely, idő: _________________________________________________

Anyja neve: _______________________________________________________

Személyi igazolvány száma: __________________________________________

Lakóhely: _________________________________________________________

 

Kérem részemre hatósági bizonyítvány kiállítani, arról, hogy

-        az alábbi ingatlan 1990. év december 31. napja előtt használatbavételi engedélyt kapott családi ház;

-        továbbá a használatbavételi kérelem hitelesített másolatának kiadását.

 

Ingatlan adatai, amiről az igazolást kéri: (kötelező kitölteni)

Helyrajzi szám: _____________________________________________________

Tulajdoni hányad: ___________________________________________________

Cím: ______________________________________________________________

 

A hatsóági bizonyítvány felhasználásának helye:

Otthonfelújítási támogatás igényléséhez benyújtandó dokumentum.

A bizonyítvány kiadásához szükséges okirati bizonyítékok, amelyeket a kérelmemhez mellékelek:

 

  1. 1.___________________________________________
  2. 2.___________________________________________

 

 

Szentlőrinc, 20_____________________________

 

 

                                                                       _______________________________

                                                                                   kérelmező aláírása

Választási Bizottsági tájékoztató!

Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek, jelölő szervezetek!

 

A Szentlőrinci Helyi Választási Bizottság tájékoztatja Önöket, hogy a Helyi Választási Bizottság

a bejelentett és nyílvántartásba vett jelöltek sorrendjének sorsolását 2024. május 6-án az alábbi

időpontokban tartja, az ülések nyilvánosak:

 

Hetvehelyi HVB:                  16:00         7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40.

Okorvölgy HVB:                   16:30         7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40.

Szentkatalin HVB:               17:00         7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40.

Helesfa HVB:                      17:00         7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

Szentlőrinc HVB:                 17:15        7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

Csonkamindszent HVB:       17:30        7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

Kacsóta HVB:                     17:30        7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

Igazgatási szünet

Kivonat

 

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2023. (XI.15.) Kt. határozata

a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal téli igazgatási szünetének elrendeléséről

  1. Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat részletesen megtárgyalta, és úgy dönt, hogy az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7.§ (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott időszakra (2023. december 27-től 2024. január 1. közötti időtartamra) a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban téli igazgatási szünetet rendel el.
  2. Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart, de ügyelet biztosítja a halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos és zavartalan ellátását.
  3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a téli igazgatási szünet kihirdetésére.

 

Felelős: Képviselő-testület

Végrehajtásért felel: dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

 

                                  Varga Éva sk.                                                 Dr. Tóth Sándor sk.

                           polgármester                                                            jegyző

 

Kivonat hiteléül: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Lőrinc-Med Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati felhívása

A LORINC-MED Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése pályázatot hirdet ügyvezető-orvosigazgatói állás betöltésére.

Részletek itt olvashatók

MOBIL POSTA településen történő tartózkodási ideje módosul

szentkatalin posta1