MFP logo

top-projekt

Humánreaktor

infoblokk pageEFOP-1.5.3-16-2017-00100

szentkatalin-cimer.png

Tájékoztatás a KATA-adózók szüneteléshez kapcsolódó adóbevallási kötelezettségről

Tájékoztatjuk tisztelt Adózóinkat, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. §-ának (3) bekezdése értelmében a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó – a helyi iparűzési adóalap-meghatározás egyszerűsített formáját választó – vállalkozó (KATA-adózó) vállalkozási tevékenységének, illetve KATA-fizetési kötelezettségének szünetelése esetén az alábbiak szerint nyújtja be adóbevallását:A vállalkozási tevékenység szüneteltetését követő 30 napon belül adózót soron kívüli adóbevallási kötelezettség terheli. Adóbevallásában a Htv. 39/B. § (3) bekezdésében rögzített tételes nagyságú (2,5 millió forint) helyi iparűzési adóalap – az adóév első napjától a vállalkozói tevékenység szüneteltetése megkezdésének napjáig tartó időszak napjai alapján számított – időarányos része utáni adót köteles bevallani. [Art. 52. § (1) e), (2); Kata tv. 8. § (9) d), f)]

A vállalkozói tevékenység szüneteltetésének befejeztével a vállalkozónak a tevékenysége megkezdésétől számított 45 napon belül – az E-Önkormányzat Portálon keresztül benyújtott „Bejelentkezés, változás-bejelentés” nyomtatványon – ismételten nyilatkoznia kell az adóhatóság felé, amennyiben KATA-alanyként továbbra is a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-meghatározást kívánja választani.

Ha a KATA-adózó vállalkozási tevékenysége folyamatos, de a tevékenységvégzésében való időszakos akadályoztatása okán a KATA-fizetési kötelezettsége egy vagy több alkalommal az adóév közben szünetelt a 2,5 millió adóalap – a KATA-fizetési kötelezettség szünetelésének hónapjai figyelembevételével – arányosított része alapján az adóévet követő év január 15-ig adóbevallást kell benyújtania. Ezen adózói körnek év közben a helyi iparűzési adót meg kell fizetnie, a KATA-fizetési kötelezettség szünetelésének hónapjaira jutó adó – adózó adóbevallása alapján – január 15-ei esedékességgel kerül törlésre. [Htv. 39/B. § (6); Kata tv. 8. § (9) a)-c), e)]

Tisztelettel: Dr. Tóth Sándor jegyző