MFP logo

top-projekt

Humánreaktor

infoblokk pageEFOP-1.5.3-16-2017-00100

szentkatalin-cimer.png

Tájékoztatás a KATA-adózók szüneteléshez kapcsolódó adóbevallási kötelezettségről

Tájékoztatjuk tisztelt Adózóinkat, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. §-ának (3) bekezdése értelmében a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó – a helyi iparűzési adóalap-meghatározás egyszerűsített formáját választó – vállalkozó (KATA-adózó) vállalkozási tevékenységének, illetve KATA-fizetési kötelezettségének szünetelése esetén az alábbiak szerint nyújtja be adóbevallását:A vállalkozási tevékenység szüneteltetését követő 30 napon belül adózót soron kívüli adóbevallási kötelezettség terheli. Adóbevallásában a Htv. 39/B. § (3) bekezdésében rögzített tételes nagyságú (2,5 millió forint) helyi iparűzési adóalap – az adóév első napjától a vállalkozói tevékenység szüneteltetése megkezdésének napjáig tartó időszak napjai alapján számított – időarányos része utáni adót köteles bevallani. [Art. 52. § (1) e), (2); Kata tv. 8. § (9) d), f)]

A vállalkozói tevékenység szüneteltetésének befejeztével a vállalkozónak a tevékenysége megkezdésétől számított 45 napon belül – az E-Önkormányzat Portálon keresztül benyújtott „Bejelentkezés, változás-bejelentés” nyomtatványon – ismételten nyilatkoznia kell az adóhatóság felé, amennyiben KATA-alanyként továbbra is a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-meghatározást kívánja választani.

Ha a KATA-adózó vállalkozási tevékenysége folyamatos, de a tevékenységvégzésében való időszakos akadályoztatása okán a KATA-fizetési kötelezettsége egy vagy több alkalommal az adóév közben szünetelt a 2,5 millió adóalap – a KATA-fizetési kötelezettség szünetelésének hónapjai figyelembevételével – arányosított része alapján az adóévet követő év január 15-ig adóbevallást kell benyújtania. Ezen adózói körnek év közben a helyi iparűzési adót meg kell fizetnie, a KATA-fizetési kötelezettség szünetelésének hónapjaira jutó adó – adózó adóbevallása alapján – január 15-ei esedékességgel kerül törlésre. [Htv. 39/B. § (6); Kata tv. 8. § (9) a)-c), e)]

Tisztelettel: Dr. Tóth Sándor jegyző

"Nálunk érték a biztonság" pályázat

"Nálunk érték a biztonság" pályázati kiírás

Településképi rendelet módosítása

Hirdetmény a településképi rendelet módosításáról ide kattintva olvasható

Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. február 01. napjától 2021. március 31. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltségéhez tartozó települések közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit az „Ebösszeíró adatlapot" kitölteni és legkésőbb 2021. március 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon a közös önkormányzati hivatal kirendeltségéhez eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltségén 7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36. szám alatt, illetve a www.hetvehely.hu weboldalról letölthetők.

Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét arra, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

A kitöltéssel kapcsolatban a 73/578-528-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől - csütörtökig 800 -1500 óra között, pénteken 800-1200 óráig, vagy e-mailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen vagy postai úton a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve a Hetvehely, Rákóczi u. 36

  • ügyfélkapun keresztül a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal címére (KRID azonosító: 411950999)

  • e-mailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. március 31.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös önkormányzati hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok és ebtartók az eb összeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését a fent ismertetett módon teheti meg.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönöm!

Hetvehely, 2021. február 01.
dr. Tóth Sándor

jegyző