MFP logo

top-projekt

Humánreaktor

infoblokk pageEFOP-1.5.3-16-2017-00100

szentkatalin-cimer.png

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2019.

Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi támogatásáról szóló 12/2018. (XI.16.) számú rendeletének és a településkép védelméről szóló rendeletének értelmében a Rendelet hatálya alá tartozó építmények, épületegyüttesek, köztéri alkotások, azok karbantartása, felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulásának elősegítésére ”Építészeti Értékvédelmi Támogatást” (a továbbiakban: Támogatás) hozott létre.
A Támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a műemléki, illetve a helyi védettség alá helyezést indokolttá tették. Cél továbbá, hogy a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető épületek karbantartási munkái megvalósuljanak. A Támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása:
Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint - homlokzatok helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései - különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó nyílászáró, tető felújítása - kapuzat, kerítés, előtető restaurálása
A Támogatást pályázat útján lehet igénybe venni. A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

Pályázati kiírás innen letölthető

Pályázati adatlap innen letölthető

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

településünk helyi esélyegyenlőségi programja innen letölthető!

Szúnyogok elleni védekezés

szunyog

A Szinergia Egyesület megkezdi a felkészülést

A Szinergia Egyesület megkezdi a felkészülést a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklusra. Ennek első lépéseként október hónapban előkészíti Helyi Fejlesztési Stratégiájának kidolgozását. Szeptember megkapta szervezetünk az ezzel kapcsolatos eljárásrendeket, és részt vesz a hónap végén (2015.09.30.-án) Siklóson megtartásra kerülő Irányító Hatóság által tartott képzésen.

Október hónapban, az előző évekhez gyakorlatához hasonlóan megkeresi, a térségben működő szervezeteket, projektötleteik benyújtására, melyet kiindulási alapként kezelve, várhatóan 2015 december hónapra elkészül, a Helyi Fejlesztési Stratégia draft (tervezet) verziója. Ez még ez évben véleményezésre benyújtásra kerül, a Lechner Nonprofit Kft (volt VÁTI Nonprofit Kft) részére, amelyet követően - amennyiben megfelelő minőségű, ez előzetes anyag - 2016 év elején kidolgozhatja e stratégia végső verzióját. Ebben már az első körben megnyitni tervezett LEADER pályázatok is nevesítve lesznek, amelyekre várhatóan, a jövő év nyarától lehet majd pályázni.

Szinergia Egyesület munkaszervezet

Szennyvíz próbaüzem

Befejeződött a szennyvízberuházás a Hetvehelyi mikro-körzetben

Javában tart a próbaüzem

 

Megtörtént amire már mindenki nagyon várt. A 2012 június végi hivatalos és nagyon szigorú műszaki átadással és átvétellel befejezetté nyilvánították a 2011 áprilisában indított nagy beruházást, amelynek hivatalos elnevezése „Hetvehely, Okorvölgy és Szentkatalin Községek Kommunális Szennyvízcsatornázási Projekt”. A pályázat beadása előtt a települések konzorciumot hoztak létre, melynek vezetője Hetvehely önkormányzata lett.

Egy ilyen nagy léptékű fejlesztést valóban megillet a nagy jelző, mivel 276 546 858 forintos EU-s pályázati forrásból elnyert összegből, valamint az ehhez még kapcsolódó 54 milliós önerő biztosításából, összesen 331 millió forintból valósult meg. Hetvehely külterületén épült meg a szennyvízfogadó és tisztító üzem a legmodernebb műszaki megoldással, a Hetvehelyen lefektetett 5,5 kilométer hosszúságú elvezető csatornarendszer, az Okorvölgy, Szentkatalin településeken és Kán településrészen földben elhelyezett mintegy 120 darab egyenként 4,4 köbméteres szivárgásmentes beton tározóakna.

Ezekben hetekben, hónapokban tart a műszaki próba,a mérések eddig jó eredményeket hoztak. A féléves próbaüzem befejezése után már a leendő üzemeltetőn a sor, aki gondoskodik a kistelepüléseken keletkezett szennyvíz elszállításáról, teljes beruházás üzembiztonságáról.

 

Meg kell említeni azt a tényt is, hogy több évtizede várt erre a napra a három település. Többszöri nekifutás után sikerült a pályázati forrást megszerezni, amihez persze előtte igen sok előzetes hozzájáruló nyilatkozatot, szakmai engedélyeket kellett beszerezni, külön-külön tanulmányokat készíteni és nagyon sok helyszíni bejárást, egyeztető tárgyalásokat lefolytatni.

Az eltelt egy év alatt is voltak persze kisebb-nagyobb zökkenők, hiszen két külön vállalkozóval (az egyik a szennyvízfogadó és tisztító üzemet építette, míg a másik a vezetékrendszerért és a tartályok elhelyezésért volt felelős) kellett folyamatosan egyeztetniük a polgármestereknek, különösen a konzorciumot vezető Wágner Antal polgármesternek és Völgyi Tamás menedzsernek, akiknek sikerült minden esetben megtalálniuk a megoldást a kivitelezőkkel és a tervezővel. Utóbbi kettő igen gyakran mutogatott egymásra, egyik a helytelen tervezésre, másik a helytelen kivitelezésre hivatkozott. Az egyeztetések során nagyon nagy feladat hárult Horváth Attilára a Kapos Hydro műszaki ellenőrére, aki minden esetben a megrendelőket segítette. A Kapos Hydro Kft. mindvégig rendkívül korrekt cég bonyolította le a közbeszerzési eljárásokat is, amelyek utólag értékelve bizony nem voltak könnyűek.

 

De ami a legfontosabb: elkészült a nagy mű! Örömmel említhetjük, hogy a Hetvehelyen érintett mintegy 150 ingatlan 70 százaléka már rákötött a hálózatra és használja a rendszert. Hamarosan a többi ingatlan is rákapcsolódik a hálózatra. Ezzel az infrastrukturális fejlesztéssel olyan nagy lépést tett előre a mikro-térség, amely megalapozza a települések jövőjét a turizmus fellendítése szempontjából, továbbá ami a másik legfontosabb elem a környezet megóvása a káros szennyeződésektől, hiszen alattuk fokozottan érzékeny vízbázis húzódik. Eddig ez nem volt lehetséges, hiszen a korábbi szennyvízfogadó aknák az udvarokban szivárgóak voltak, ami fokozottan veszélyeztette az altalajt és az abban húzódó vízréteget.

Külön kell szólni a lakosságról és a településeket vezető polgármesterekről. A lakosság a teljes időszak alatt türelmes volt és megértő, hiszen tudták, értük történik a modernizálás és mostantól egy lényegesen komfortosabb településen élnek, lényegesen jobbak lettek az életkörülményeik és felértékelődött az ingatlanjuk is. Jó volt azt is tapasztalni, hogy a településeket vezető polgármesterek és képviselők is minden esetben folyamatosan és hitelesen tájékoztatták a lakosságot és együttműködtek velük akkor is, amikor esetleg nézetkülönbség alakult ki a vállalkozók, a tervező és a lakosság között.

Csak gratulálni lehet a mikro-térség eddigi legnagyobb beruházásának megvalósításához.

A továbbiakban bízunk a hamarosan kiválasztásra kerülő üzemeltetőben, aki szakszerűen és hozzáértően végzi majd el a rá háruló feladatokat.

Egy újabb jelentős korszak zárult le ezzel a kistelepülések történetében.

 

20121004_100055...
20121004_1000555123_szennyviz_003 20121004_1000555123_szennyviz_003
20121004_100571...
20121004_1005715646_szennyviz_011 20121004_1005715646_szennyviz_011
20121004_133667...
20121004_1336671578_szennyviz_013 20121004_1336671578_szennyviz_013
20121004_175508...
20121004_1755083360_szennyviz_015 20121004_1755083360_szennyviz_015
20121004_202285...
20121004_2022857900_szennyviz_009 20121004_2022857900_szennyviz_009