A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

A közfeladatot ellátó szerv közalapítványt nem alapított, ilyen alapítói jogokat nem gyakorol.