Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közfeladatot ellátó szervek közadataikat a nyilvánosság számára, az interneten is közzé kell tenniük.

 

Jelen adatközléshez kapcsolódó jogszabályok:

 

Törvény

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Kormányrendelet

305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

Miniszteri rendelet

18/2005. (XII.27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

Egyéb rendeletek

A közadatokkal kapcsolatos egyéb jogszabályok.

 

 

 

Közadattár: